Digital Consumer Relations 2018

Kursen Digital Consumer Relations 2018 genomförs av Borås Yrkeshögskola  i samarbete med High End Media Group AB.

Syftet med kursen är att studenterna ska få kunskaper och färdigheter i och om att starta och avsluta den digitala säljprocessen på ett sätt som både är resurseffektivt och kundorienterat. Kursens utgångspunkt är den digitala butiken och fokus för kursen är på funktioner och anpassningar av en webshop.

I kursen kommer vi arbeta med kundbeteende och kundkommunikation genom hela köpförloppet, från att granska besökskällor till avslut. Vi kommer utifrån beteendeanalys arbeta med anpassning och optimering av webshoppen, för att öka handeln. Studenterna ska också få förståelse och kunskaper i hur man skapar mervärde och merförsäljning.

I kursen kommer studenterna att få arbeta med programmering, HTML, CSS, server- och client-side-script, detta för att få kunskaper och förutsättningar att skapa en webshop som säljer. Studenterna kommer också få kunskaper om externa affärssystem som man kan koppla för att effektivisera e-handelssystemet.

Sist men inte minst kommer studenterna att få kunskaper inom CRM-system, hur man kopplar ett CRM till sin webshop och även genomföra praktiska övningar, för att på så sätt få insikt i hur ett CRM kan användas som stöd i kundkommunikationen.

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppbyggd i fyra block, varje block tar upp delar som alla hör ihop med utvecklandet av en webbshop.

Block 1 – Fokus på: Att tänka på vid val av e-handelsplattform, HTML, Uppsättning av e-handelsplattform
Block 2 – Fokus på: Fortsatt arbete med e-handelsplattform
Block 3 – Fokus på: Undervisning i de grafiska aspekterna för e-handelsplattform
Block 4 – Fokus på: Arbete med CRM-delen

Målet med kursen

Målet med kursen är att studenterna ska kunna det följande:

  • Utveckla en webshop och göra den säljande
  • Ur kundperspektiv förstå den nya köpprocessen
  • Redovisa för kundresan genom webshoppen

 

Vill du titta närmre på studenternas sidor medan de successivt växer fram, så hittar du dem här.